Select Page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument określa politykę prywatności Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., a SUN PHARMA company

(„Sun Pharma”)

(„Sun Pharma” / „my” / „nas” / „nasze”).

Podchodzimy do Państwa prywatności w poważny sposób i dokładamy wszelkich starań ku temu, by chronić otrzymane od Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności przedstawia stosowane przez Sun Pharma procedury i praktyki dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przedstawia prawa przysługujące Państwu na mocy obowiązujących przepisów.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Stosowane przez nas praktyki związane z ochroną prywatności są poddawane regularnym analizom. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo okresowego modyfikowania postanowień niniejszej polityki prywatności. Jeżeli takie zmiany mają kluczowy charakter, opublikujemy stosowne powiadomienie o aktualizacji na stronie głównej naszej witryny internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu, dzięki czemu będą Państwo zawsze świadomi jego aktualnego brzmienia.

Jeśli są Państwo obywatelami UE i mieszkają na terenie UE, lub są obywatelami państwa spoza UE lecz mieszkają w UE, administratorem Państwa danych (zgodnie z jego definicją w prawie ochrony danych UE) będzie odpowiednia jednostka spółki „Sun Pharma”, z którą wejdą Państwo w relacje.


DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY PRZETWARZAĆ

Rodzaje Państwa danych osobowych, które możemy „przetwarzać” (w tym pozyskiwać, wykorzystywać i przechowywać) zależą od rodzaju nawiązanej z nami relacji. Najważniejsze rodzaje danych, które możemy przetwarzać zostały wymienione poniżej.

Przekazywane przez Państwa dane osobowe

DziałanieRodzaje danych osobowych, które możemy przetwarzaćPodstawa prawna przetwarzania
Korzystanie z naszej witryny internetowej– Imię, nazwisko, tytuł, płeć
– Dane kontaktowe (adres email, adres firmowy)
– Nazwa firmy
– Wszelkie pozostałe dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas kontaktów z Sun Pharma nawiązywanych za pomocą witryny internetowej, takie jak adres domowy i firmowy, numery telefonów, opis własnej osoby, państwa stanowisko, wymagania czy komentarze
Uzasadnione interesy:
– Poznanie klientów lub potencjalnych klientów / współpracowników / rekruterów / pracowników / konsultantów / usługodawców
– Zarządzanie komunikacją biznesową z naszymi klientami
– Prowadzenie witryny internetowej i zarządzanie nią
– Udzielanie odpowiedzi na Państwa korespondencję
Doskonalenie naszych usług lub doświadczeń związanych z dokonywanymi przez klientów zakupami produktów Sun Pharma– Imię, nazwisko, tytuł, płeć
– Dane kontaktowe (prywatny lub firmowy adres email, numery telefonów, adres)
– Nazwa firmy
– Stanowisko
– Informacje dotyczące wszelkich dotyczących Państwa kwestii, jakie chcą Państwo z nami omówić
– Informacje z dokumentów tożsamości
– Informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego oraz prośby związane z fakturami
– Wszelkie inne dane osobowe, które mogą nam Państwo ujawnić podczas kontaktu z nami, w tym podczas rozmów telefonicznych oraz w korespondencji email
Uzasadnione interesy:
– Poznanie klientów / potencjalnych klientów
– Rozwój naszej firmy
– Prowadzenie witryny internetowej i zarządzanie nią
– Udzielanie odpowiedzi na Państwa korespondencję
 
Zawieranie umów:
– Wykonywanie naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy
Wyrażona przez Państwa chęć otrzymywania zaproszeń, aktualizacji lub innych materiałów marketingowych– Imię, nazwisko, tytuł, płeć
– Dane kontaktowe (prywatny lub firmowy adres email, numery telefonów, adres)
– Nazwa firmy
– Stanowisko
– Państwa preferencje dotyczące komunikacji (jakie rodzaje korespondencji chcą Państwo otrzymywać, kiedy chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji, informacje zwrotne oraz prośby związane z naszą korespondencją)
– Wszelkie inne dane osobowe, które mogą nam Państwo ujawnić, takie jak preferencje dietetyczne, informacje o niepełnosprawności, komentarze lub prośby
Uzasadnione interesy:
– Poznanie klientów oraz potencjalnych klientów / współpracowników / rekruterów / pracowników / konsultantów / usługodawców / pracowników służby zdrowia / ekspertów w swoich dziedzinach
– Identyfikacja odpowiednich treści, jakimi dzielimy się z klientami i potencjalnymi klientami
– Zrozumienie sposobu, w jaki chcą Państwo komunikować się z nami
 
Zgoda:
– Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie określonych rodzajów korespondencji
Państwa wniosek o przyjęcie do pracy lub pełnienie roli konsultanta Sun Pharma– Imię i nazwisko, tytuł, płeć, data urodzenia
– Wyniki przeprowadzonych weryfikacji, w tym referencje, kwalifikacje, oraz – w zakresie dozwolonym przez prawo – weryfikacja karalności (niezatarte wyroki)
– Paszport, pozwolenie na pracę, wiza lub inne dokumenty imigracyjne
– Dane kontaktowe (prywatny lub firmowy adres email, adres email instytucji edukacyjnej, numery telefonów, adres)
– Życiorys, w tym odpowiednie umiejętności i doświadczenie
– Powody złożenia aplikacji
– Umiejętności językowe
– Wymagania specjalne (takie jak dotyczące niesprawności / kwestii zdrowotnych)
– Wszelkie inne dane osobowe, które mogą nam Państwo ujawnić w procesie rekrutacji, takie jak poglądy i preferencje ujawnione nam podczas rozmów rekrutacyjnych, Państwa odpowiedzi na pytania oraz wykazywanie się określonymi umiejętnościami
Uzasadnione interesy:
– Poznanie pracowników lub potencjalnych pracowników / konsultantów
– Zaspokojenie naszych potrzeb kadrowych
– 2Upewnienie się, że potencjalni kandydaci posiadają stosowne kwalifikacje niezbędne do pracy w Sun Pharma
 
Zgoda:
– Na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w kontekście podania o pracę, w tym zgodny na przeprowadzenie przez nas weryfikacji karalności i innych sprawdzeń
 
Obowiązek prawny:
– Jesteśmy prawnie zobowiązani do zweryfikowania Państwa prawa do zgodnego z przepisami zatrudniania w danym kraju
Poznanie Państwa opinii na temat naszych produktów, a także w naszych własnych celach administracyjnych i związanych z zapewnianiem jakościW celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, oraz spełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Sun Pharma, możemy pozyskać:
– Imię i nazwisko, tytuł, płeć, datę urodzenia, adres, dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, numer faksu i adres email;
– Określone wymagania specjalne (takie jak dotyczące niesprawności / kwestii zdrowotnych)
– Wszelkie inne dane osobowe, które mogą nam Państwo ujawnić, takie jak preferencje dietetyczne, informacje o niepełnosprawności, komentarze lub prośby
Zgoda:
– Ponieważ udzielili nam Państwo zgody na udostępnianie oraz przetwarzanie określonych danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji na reklamacje i zapytania.
 
Obowiązek prawny:
– W przypadku zgłoszenia przez Państwa skutków niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa bądź jakości produktów Sun Pharma, będziemy prawnie zobowiązani do zajęcia się Państwa zgłoszeniem i możemy skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.  Możemy być również zobowiązani do powiadomienia o zgłaszanych przez Państwa kwestiach krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W takich okolicznościach, Państwa informacje zostaną przekazane w formie spseudonimizowanej (tj. nie zostaną przekazane żadne informacje, na podstawie których możliwa jest Państwa identyfikacja). Możemy być również zobowiązani do przekazania owych powiadomień do innych spółek z naszej grupy oraz do współpracujących z nami partnerów, w zakresie w jakim oni są również zobowiązani do przekazania owych powiadomień właściwym dla nich organom ochrony zdrowia.

Dane osobowe, które możemy pozyskiwać za pomocą plików cookie

„Cookies” to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera w celach rejestracyjnych.

Sun Pharma korzysta na swojej witrynie internetowej z plików cookie w celu:

 1. Analitycznym – do uzyskiwania internetowych danych analitycznych od dostawców będących stronami trzecimi. Owe strony trzecie korzystają z plików cookie w celu usprawnienia procesu analizowania sposobów wykorzystania witryn internetowych przez użytkowników. Zawarte w pliku cookie informacje o sposobie wykorzystywania przez Państwa witryny internetowej (wraz z adresem IP) zostaną przekazane dostawcom będącym stronami trzecimi i będą przez nich przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych w innych krajach. Owi dostawcy wykorzystają te informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzenia raportów dotyczących działań w witrynie internetowej, oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem witryny internetowej. Tacy dostawcy mogą również przekazywać owe informacje innym stronom trzecim w sytuacjach, w których wymagają tego od nich przepisy prawa, lub wtedy, kiedy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu takiego dostawcy.

Należy pamiętać, że dostawcy stron trzecich mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

Pliki cookie można zablokować, aktywując ustawienia w przeglądarce, które pozwalają odmówić ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak używacie Państwo ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym podstawowych plików cookie), należy wówczas pamiętać że może to spowodować brak możliwości wykorzystania pełnej funkcjonalności strony internetowej Sun Pharma. Jeżeli ustawienia przeglądarki nie zostaną zmienione,  system wyśle pliki cookie natychmiast po odwiedzeniu witryny Sun Pharma.

Możemy gromadzić dotyczące Państwa informacje z innych zgodnych z prawem źródeł, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług. Takie źródła obejmują bazy danych zarządzane przez strony trzecie, partnerów promocyjnych Sun Pharma, źródła publiczne oraz należące do stron trzecich strony w mediach społecznościowych. Takimi informacjami mogą być:

 1. prywatne dane kontaktowe; oraz
 2. wszelkie dane osobowe, które stanowią część Państwa profilu w serwisie społecznościowym strony trzeciej (np. Facebook), które pozwalają Państwo będącej stroną trzeciej sieci społecznościowej udostępniać nam (np. imię i nazwisko, adres email, płeć, data urodzenia, miejscowość, zdjęcie profilowe, ID użytkownika, lista znajomych). Mogą uzyskać Państwo dodatkowe informacje o Państwa danych, które możemy pozyskiwać odwiedzając witrynę odpowiedniej sieci społecznościowej będącej stroną trzecią.

Możemy również uzyskiwać dane osobowe o osobach podczas przejmowania innych spółek.

Dane osobowe osób niepełnoletnich

Większość usług dostępnych na tej witrynie internetowej jest przeznaczona dla osób w wieku co najmniej 18 lat. Wszelkie osoby, które proszą o informacje o lekach przeznaczonych do stosowania u dzieci, muszą mieć co najmniej 18 lat. Nie będziemy w sposób świadomy pozyskiwać, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, bez uzyskania uprzedniej zgody od osoby posiadającej prawa rodzicielskie (np. rodzica lub opiekuna prawnego), poprzez nawiązanie kontaktu bezpośredniego, poza Internetem. Zapewnimy rodzicowi (i) informację o szczególnych rodzajach danych osobowych pozyskiwanych od osoby niepełnoletniej, oraz (ii) możliwość wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek dalszego pozyskiwania, wykorzystywania lub przechowywania takich informacji. Przestrzegamy przepisów prawa chroniących dzieci.

Inne informacje, które możemy pozyskiwać automatycznie

Pozyskujemy, w sposób automatyczny, następujące informacje dotyczące gości odwiedzających naszą witrynę internetową: nazwa domeny, adres IP, rodzaj przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego. Wykorzystujemy te informacje w celu prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych, pozwalających nam sprawdzić na przykład lokalizacje geograficzne, z których odwiedzana jest nasza witryna. Nie łączymy jednak tych informacji z jakimikolwiek danymi osobowymi.


JAK I DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujące sposoby (w zależności od rodzaju nawiązanej z nami relacji):

 • Pozyskiwanie danych osobowych, które wpisują Państwo na naszej witrynie internetowej lub przekazują nam podczas rozmów, w wiadomościach email lub na spotkaniach z nami.
 • Rejestrowanie Państwa danych osobowych, w postaci sporządzanych przez nas notatek odręcznych lub elektronicznych.
 • Organizowanie i przechowywanie Państwa danych osobowych na naszych serwerach, w naszym systemie zarządzania przypadkami, w naszym elektronicznym systemie HR, w skrzynkach odbiorczych email naszych pracowników, lub w archiwach papierowych.
 • Wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia naszych usług, oraz w celu dostosowania się do Państwa preferencji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłaszane uwagi i reklamacje.
 • Ujawnianie Państwa danych osobowych stronom trzecim, tam gdzie jest to konieczne, właściwe i/lub wymagane przepisami prawa (dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 5 poniżej).

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • W celu realizacji Państwa zakupów oraz zarządzania wykorzystaniem naszych produktów.
 • W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, uwagi, reklamacje lub prośby.
 • W celu skontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym podaniem o pracę.
 • W celu opracowania i dostarczenia spersonalizowanej korespondencji, dostosowanej do Państwa preferencji.
 • W celu usprawnienia naszych procesów biznesowych, w tym do wykonywania analiz danych, audytów, monitorowania i zapobiegania nadużyciom; w celu udoskonalenia, poprawienia lub zmodyfikowania naszej witryny internetowej lub usług; w celu zidentyfikowania trendów wśród klientów; w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych; oraz w celu prowadzenia i rozszerzania zakresu naszej działalności biznesowej.

JAK BĘDZIEMY CHRONIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wdrożyliśmy spełniające wymogi przepisów o ochronie danych rozwiązania regulacyjne i środki techniczne, które zabezpieczają pozyskiwane przez nas dane osobowe. Owe środki bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do danych, ich niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, nieuprawnionej modyfikacji oraz niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub przypadkowej utracie Państwa danych osobowych.

Regularnie aktualizujemy i sprawdzamy stosowane przez nas środki gwarantujące prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Szkolimy także nasz personel informując go o przepisach dotyczących ochrony danych oraz o tym, jak ich przestrzegać. Wdrożyliśmy również procedury dyscyplinarne, które mogą być zastosowane w stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają naszych standardów. Upewniamy się, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, którym jest on niezbędny w celu przetwarzania danych osobowych (zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej polityce prywatności).


PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Poważnie podchodzimy do kwestii Państwa prywatności i nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

 • Dostawcy usług – możemy ujawnić Państwa dane osobowe będącym stronami trzecimi dostawcom usług, w celu zrealizowania na naszą rzecz usług, takich jak hosting stron internetowych, oraz usług profesjonalnych, takich jak usługi informatyczne, płacowe, audytorskie, konsultingowe, regulacyjne oraz prawne w innych krajach.
 • Inne podmioty z naszej grupy – możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom z naszej grupy, w celu dostarczenia Państwu dostosowanych do Państwa potrzeb usług i materiałów komunikacyjnych, lub zgodnie ze stosowanymi przez nas biznesowymi praktykami administracyjnymi.
 • Transakcje lub wydarzenia korporacyjne – możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), sprzedaży, cesji, przekazania lub innego rozporządzenia związanego z całością lub częścią naszej działalności bądź udziałów.
 • Powody prawne – możemy wykorzystywać lub ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli uznamy to za konieczne lub właściwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w celu udzielenia odpowiedzi do zapytania organów publicznych, rządowych lub regulacyjnych; w celu realizacji nakazów sądowych, procedur sądowych lub innych procesów prawnych; w celu uzyskania prawa do środków zaradczych lub w celu ograniczenia naszych strat; w celu chronienia działalności podmiotów naszej grupy; oraz w celu chronienia praw, bezpieczeństwa lub własności naszych pracowników, Państwa lub innych osób.

Przekazanie danych osobowych za granicę

Niektóre z podmiotów naszej grupy oraz niektórzy dostawcy usług mają swoje siedziby w Indiach. W związku z powyższym, jeżeli są Państwo obywatelami UE, prosimy pamiętać o tym, że możemy przekazywać Państwa dane do Indii zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi ochrony danych, stosując standardowe postanowienia umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Takie przesyłanie danych może być również niezbędne w celu zrealizowania umowy z Państwem / w celu spełnienia Państwa prośby i/lub po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli są Państwo obywatelami UE i mieszkają na terenie UE, lub są obywatelami państwa spoza UE lecz mieszkają w UE, przysługują Państwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

 1. prawo do informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
 2. prawo do zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne w celach, w jakich były przetwarzane, jeżeli wycofali Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie lub wyrazili swój sprzeciw w stosunku do ich przetwarzania i nie istnieją inne uzasadnione powody ich przetwarzania, lub jeżeli uważają Państwo, że były one przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z naszym uprawnionym interesem, interesem publicznym lub profilowaniem, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych powodów o charakterze nadrzędnym w stosunku do Państwa interesów, praw lub wolności, lub jeżeli takie przetwarzanie jest realizowane w celu przedstawienia lub złożenia roszczeń prawnych bądź w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 4. prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych do innej firmy, w określonych okolicznościach;
 5. prawo do złożenia skargi do swojego krajowego organu odpowiedzialnego za ochronę danych, jeśli uważają Państwo, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. prawo do odwołania, w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, zgody na pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z treścią powyższych punktów opisujących sposób przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne w związku z relacją pomiędzy nami i Państwem, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Nie pozyskujemy więcej danych osobowych niż jest nam niezbędne w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, oraz nie przechowujemy ich dłużej niż jest to niezbędne.


LINKI TO STRONA PODMIOTÓW TRZECICH

Na naszej witrynie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron, których operatorami są podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zawarte na takich witrynach internetowych, ani za oferowane na ich usługi bądź produkty. Korzystanie z takich witryn, w tym przekazywanie za ich pomocą Państwa danych osobowych, odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Należy zapoznać się z polityką prywatności (oraz innymi warunkami) obowiązującą w stosunku do takich witryn będących własnością podmiotów trzecich. Podczas korzystania z takich stron firma Sun Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych.


KONTAKT

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają Państwo pytania bądź uwagi dotyczące przestrzegania przez nas niniejszej polityki prywatności, lub jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości email, pod adresem daneosobowe@sunpharma.flentas.io.pl

Top